INTRO

Pompoenschieten (Eng: Pumpkin Chunkin') of Pompoenslingeren is een competitieve activiteit waarbij teams mechanische toestellen bouwen om een pompoen vanaf 4 kg tot 10 kg met een zelfgebouwd toestel zo ver mogelijk te werpen. De winnaar is het team dat de pompoen het verst kan "wegschieten". Er staat - behoudens de voorzieningen in het reglement - geen limiet op de grootte en waarde van de toestellen, dit kan in grote monsters resulteren.De meest gebruikte mechanismen zijn katapulten, werparmen en trebuchets. Ieder jaar vinden de Wereldkampioenschappen Pompoenslingeren plaats in Delaware, V.S.


POMPOENSCHIETEN IN KASTERLEE

1.00 ALGEMEEN

1.01. Deelname aan het pompoenschieten is gratis voor de deelnemers en het volledige team, een team bestaat uit max. 10 personen. Aan de toeschouwers zal een inkomprijs gevraagd worden.

1.02. Alle aanwezigen moeten achter de omheining staan.

1.03. De opmeting van de geschoten afstand gebeurt door een landmeter.

1.04. Elke deelnemer is verplicht het reglement te volgen.

1.05. Als de deelnemers een pompoen van minstens 4 kg gebruikt, wordt degene met de verste afstand als Kampioen van België beschouwd, ongeacht de klasse. De verste afstand van iedere klasse wordt Belgisch Kampioen van die klasse.

1.06. De volledige wedstrijd loopt over minimum 4 beurten.
Nadat alle ploegen aansluitend 3 beurten gehad hebben, volgt er een pauze van 30 minuten waarbij de teams hun toestel op punt kunnen zetten. Aansluitend volgt de laatste beurt. Het beste resultaat van elk team wordt weerhouden in het bepalen van de Belgische kampioen binnen hun klasse.

2.00 Reglement voor de deelnemers.

2.01. Het bestuur van de organiserende vereniging stelt een jury aan die al de toestellen en hulpmiddelen kan controleren en oordeelt bij discussies of betwistingen i.v.m. het reglement, veiligheid en dergelijke. De beslissingen van deze jury zijn bindend.

2.02. Elk team heeft een kapitein, deze is verantwoordelijk voor zijn/haar team.

2.03. Kapiteins en teamgenoten moeten het reglement volgen op straffe van diskwalificatie.

2.04. Elk team moet duidelijk herkenbaar zijn van de andere teams, bvb. door uniforme klederdracht.

2.05. Teams kunnen uitsluitend mannelijke leden hebben, uitsluitend vrouwelijke of gemengd.

2.06. Een team mag geen deelnemende leden hebben jonger dan 16 jaar.

2.07. Als een team om het even om welke inbreuk tegen veiligheid of algemene regels gediskwalificeerd wordt, zal het schot waarbij het de inbreuk beging niet meetellen voor de wedstrijd.

2.08. Het team dat zijn machine niet kan afvuren bij zijn beurt, krijgt maximaal uitstel tot aan het einde van de reeks dwz: na het laatste schot van deze reeks krijgt het in problemen verkerende team in overleg met de jury de kans om zijn schot af te vuren, dit schot telt gewoon alsof het op tijd werd afgevuurd.

2.09. Iedere kapitein tekent een document ter bevestiging dat het reglement ontvangen, gelezen en begrepen is.

2.10. Een team dat een pompoen verloren schiet heeft 3 uur de tijd om deze te lokaliseren.

2.11. Bij het afvuren draagt ieder teamlid en het terreinpersoneel een helm en oog- en oorbescherming.

2.12. Elk protest of klacht wordt gericht tot de jury → zie 2.01.

3.00 Reglement voor de pompoenen.

3.01. De pompoenen waarmede geschoten wordt moeten minstens 4 kg wegen.

3.02. Elk deelnemend team zorgt voor zijn eigen pompoenen.

3.03. De pompoenen waarmede geschoten wordt moeten in natuurlijke staat zijn. Het bestuur kan pompoenen weigeren omdat deze niet voldoen bvb. aan de hardheid zoals “normaal” voor pompoenen in hun natuurlijke staat. Uitzonderlijk kan het bestuur diepgevroren pompoenen toelaten. Dit kan als het afvuren met gewone pompoenen onmogelijk is met een bepaald toestel en als achteruit vuren onmogelijk is met de toegepaste techniek.

3.04. De pompoenen moeten de machine intact verlaten en mogen pas stukgaan als ze de grond raken.

3.05. Vreemde materialen van welke aard ook als pompoenvulling zijn niet toegelaten

4.00. Reglement voor de machines.

4.01. De machines moeten volledig mechanisch gestuurd zijn. De wedstrijdjury kan de machines indelen in verschillende klassen.

4.02. De sportklasse bevat alle ploegen met een machine die volledig mechanisch is en bediend wordt.

4.03. De Special klasse bevat alle ploegen met een machine die volledig mechanisch is, maar waar er extra hulpmiddelen gebruikt worden om de machine te bedienen.

4.04. Als krachtbron voor de machines mag geen gebruik gemaakt worden van drijfgas, perslucht, explosieven , chemische producten of dgl. Het bestuur kan steeds een machine inspecteren op het gebruik van zulke verboden middelen en/of systemen.

4.05. De wedstrijdjury kan ten alle tijde beslissen om een machine naar een andere klasse te verplaatsen.

4.06. De machines krijgen een plaats toegewezen, verplaatsingen nadien zijn niet toegestaan.

4.07. Een vuurlijn wordt bepaald, geen enkel deel van de machine mag de vuurlijn overschrijden.

4.08. Opspannen mag met gemotoriseerde lieren en/of andere zwengelapparaten. Als een gemotoriseerde machine deel uitmaakt van een toestel mag deze machine gebruikt worden om het toestel op te spannen, maar rijden met de machine tijdens het schieten is niet toegelaten.

4.09. De schiettoestellen - katapulten, trebuchets en dgl. - moeten voorzien zijn van een beveiliging die verhindert dat de machine kan worden afgevuurd tijdens het laden. Teamleden die aan de toestellen werken, zoals o.a. kabels en riemen manipuleren, moeten veiligheidskledij dragen.

4.10. Voor ieder schot moeten de kwetsbare delen van de machine gecontroleerd worden: leidingen, kabels, riemen, etc.

4.11. Iedere machine waarbij de mogelijkheid van achteruitvuren bestaat moet een “back-stop” hebben (dit wordt bepaald door de deelnemers).

4.12. Een eerste backshot wordt aanzien als een ongelukje, na een tweede wordt het team gediskwalificeerd.

VRAGEN?

Vragen over het reglement of je deelname in het pompoenschiettoernooi? Stuur ons gerust een mailtje: info@vvvkasterlee.be. Dan proberen we je zo snel mogelijk verder te helpen.